Usprawnij swój biznes dzięki sprawnej logistyce.

W dobie globalizacji, podobieństw rynków oraz poszukiwaniu najlepszych modeli biznesowych kluczowym elementem strategii staje się koncentracja na podstawowej działalności gospodarczej. Jednym z elementów poprawy efektywności operacyjnej oraz ekonomicznej jest wyniesienie na zewnątrz firmy części działalności i procesów związanych z logistyką i magazynowaniem.
Do niewątpliwych korzyści z wyniesienia procesów logistycznych poza firmę należy zaliczyć:

  • zwiększenie koncentracji firmy na działalności podstawowej,
  • zwolnienie zasobów firmy i przeniesienie ich na realizację innych kluczowych działań firmy,
  • zwiększenie i lepsza kontrola kosztów operacyjnych,
  • uzyskanie przez firmę dostępu do najlepszych rozwiązań technologicznych i informatycznych z branży logistyki i magazynowania.

Dla firm, które rozpoczynają działalność gospodarczą i są w trakcie budowania własnej drogi rozwoju i strategii  bardzo ważne mogą okazać się takie elementy jak:

  • duża elastyczność strategiczna,
  • minimalizacja ryzyka inwestycyjnego,
  • dostęp do drogich technologii branży logistyczno-magazynowej,
  • poprawa przepływów pieniężnych i minimalizacja kosztów stałych (płacisz za to co wykorzystujesz).

Koszty osobowe są jednym z największym kosztów stałych co przy tak turbulentnym otoczeniu biznesowym skłania zarządzających do minimalizacji kosztów stałych, które są niezależne od sezonowości produktów oraz wartości przychodów w czasie. Poszukiwane są takie rozwiązania, których elastyczność pozwala na skorelowanie wydatków z przychodami. Taką możliwość daje właśnie outsourcing usług logistycznych i magazynowych.

Decyzja o wyniesieniu działalności logistyczno-magazynowej poza organizację przez firmy już działające na rynku musi być oparta o bardzo precyzyjne analizy ekonomiczne jak również analizy powiązań procesów biznesowych. Szczególnie ważna jest spójność i integracja procesów wewnętrznych firmy – głównie zakupowo-sprzedażowych z systemem partnera.
Jak już wspomniano korzyści z wyniesienia funkcji logostycznych na zewnątrz firmy jest dużo, to jednak pamiętać należy o ryzyku związanym z wyborem niewłaściwego dostawcy usług logistycznych jak również o problemach związanych z komunikacją i koordynacją działań obu firm. Są to elementy, które bardzo łatwo wyeliminować poświęcając odpowiednią ilość czasu na przygotowanie właściwej integracji informatycznej jak również procedur uwzględniających wszystkie możliwe do przewidzenia zdarzenia.

W innej, łatwiejszej, sytuacji są firmy, które rozpoczynają swoją działalność ponieważ już na etapie planowania procesów mogą uwzględnić jakie elementy działalności chcą wynieść poza firmę, a które procesy są dla nich kluczowe. Ułatwieniem jest także w takich firma praktyczny brak oporu pracowników wobec zmian, co bardzo często w firmach już działających wydłuża proces wyniesienia logistyki poza firmę oraz generuje dodatkowe problemy organizacyjne.

Wyniesienie procesów logistycznych poza firmę daje możliwość elastycznego funkcjonowania, oraz ułatwia dostęp do nowoczesnych i specjalistycznych technologii.

Należy jednak pamiętać, że nie w każdej branży wyniesienie logistyki na zewnątrz firmy sprawdzi się ze względu na specyfikę branży, jednak systematyczne i wnikliwe analizowanie firmy może wskazać moment, w którym firma, która wcześniej odrzucała możliwość wyniesienia funkcji logistycznych na zewnątrz,  powinna rozważyć zmianę swojej strategii.